زنجیره امید

لیست انتظار کودکان نیازمند
زنجیره امید

منشور اخلاقی زنجیره امید

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید

 
ماده ۱: هدف اصلی زنجیره امید فراهم نمودن بهداشت  برای کودکانی است که به دلیل فقدان وسایل فنی و منابع مالی در کشور مبدا نمی توان از آنها مراقبت نمود.

ماده ۲ : زنجیره امید از کودکانی که نیازدارند و نمی توانند هزینه درمان مربوط به بیماریشان را پرداخت کنند مراقبت می نماید.

ماده ۳: زنجیره امید مراقبت های بهداشتی را برای کودکان بدون توجه به ملیت ،نژاد و دین آنها انجام می دهد.

ماده ۴: زنجیره امید آموزشهای تخصصی پزشکی را برای گروه پزشکی فراهم می نماید تا پزشکان اطفال بتوانند کار درمان را به شایستگی انجام دهند.

ماده ۵: زنجیره امید دانش پزشکی و فنی و تجهیزات و مواد مصرفی را در کشور هایی که ساختار بیمارستانی آنها کارامد نمی باشد فراهم می نماید.

ماده ۶: زنجیره امید جهانی نسبت به تسهیل توسعه ساختار بیمارستانی برای بر آورده نمودن نیاز های کودکان در کشور های مربوطه اقدام می نماید.

ماده ۷: زنجیره امید دسترسی به آموزش و پرورش لازم برای توسعه هماهنگ کودکان را  از طریق برنامه های حمایتی فراهم می کند.

ماده ۸: زنجیره امید دارای تعهد برای مشارکت در دفاع از حقوق کودکان می باشد.

ماده ۹: زنجیره امید اطمینان حاصل خواهد کرد که تمام صلاحیت های لازم مخصوصا تعهددر مورد متخصصان داوطلب طبق ماموریت و تعهداتشان  انجام شده است.

ماده ۱۰: زنجیره امید روابط بر اساس جوامع را با توجه به جمعیت ذینفع مد نظر قرار داده است.

ماده ۱۱: زنجیره امید تمام شرکای مالی و فنی لازم را به منظور انجام این ماموریت تجهیز می نماید.

ماده ۱۲: زنجیره امید عملیات تامین مالی را به منظور انجام ماموریت اجراء می نماید.

ماده ۱۳ : زنجیره امید خود را متعهد به ارتقاء شفافیت روابط با خیرین مخصوصا تعهد خود نسبت به پایبندی به منشور اخلاقی سازمان های اجتماعی و انسان دوستانه می داند.

نظرتان را با ما به اشتراک بگذارید


تازه ترین اخبار

دومین کلینیک فوق تخصصی دکتر مزدا در سال جاری

25 عمل جراحی در برنامه دکتر مزدا و همکارانش

مطالعه خبر